Melody and Harmony

Phải tình yêu không? Denny Hàn ლ Tiểu Huy

是不是爱情

Bài hát: Phải tình yêu không?
Trình bày: Hà Khiết

Cám ơn fanpage Denny Hàn Denny寒 – Tiểu Huy 常小辉 đã cho mình trích mẩu stt tình củm của Hàn :*

Pinyin Full

Měi yīcì tōutōu de kàn nǐ
tàiyáng shàiguò nǐ báisè de chènyī
tīng hǎilàng ānjìng ér dòngtīng
yǒu jiàn zòu zài wǒ xīnlǐ huǎn huǎn dàn gāngqín
wǒmen yǒu zhǎo bù dào yuányīn yòu qímiào de mòqì
nǐ yǎn lǐ yěyǒu tóngyàng cáng bù zhù de háiziqì
zhuǎn jǐ qiān gōnglǐ cái zǒu dào mùdì de
lǚchéng duō měilì yīnwèi nǐ zài zhèlǐ
zhè shì bùshì àiqíng
xiàng yī chǎng jiù diànyǐng
wéixiào huò chénmò dōu shì měihǎo de shìqíng
nǐ shì bùshì àiqíng
huò zhǐshì péizhe wǒ lǚxíng
tóng kànguò zhè yīlù fēngjǐng
zhè yīlù wǒ zǒu zǒu tíng tíng
shuí dōu dàizhe huíyì yīqǐ yuǎn xíng
zuò mànchē dàotuì kàn fēngjǐng
yuánlái xià cuòle zhàn cáinéng yùjiàn nǐ
wǒmen yǒu zhǎo bù dào yuányīn yòu qímiào de mòqì
nǐ yǎn lǐ yěyǒu tóngyàng cáng bù zhù de háiziqì
zhuǎn jǐ qiān gōnglǐ cái dào zhè mùdì de
yánlù dì měilì dōu shì yīnwèi nǐ
zhè shì bùshì àiqíng
xiàng yī chǎng jiù diànyǐng
wéixiào huò chénmò dōu shì měihǎo de shìqíng
nǐ shì bùshì àiqíng
huò zhǐshì péizhe wǒ lǚxíng
tóng kànguò zhè yīlù fēngjǐng
yúnduǒ zài zhǎyǎn
kōngqì hěn xiāngtián
wǒmen zǒu hěn yuǎn
wàngjìle shíjiān
nǐ zài wǒ shēnbiān
zhǐhǎo ràng quán shìjiè
péi wǒ yīqǐ liúlián
zhè shì bùshì àiqíng
xiàng yī chǎng jiù diànyǐng
wéixiào huò chénmò dōu shì měihǎo de shìqíng
nǐ shì bùshì àiqíng
huò zhǐshì péizhe wǒ lǚxíng
zhìshǎo wǒ méi cuòguò fēngjǐng
nǐ kànzhe wǒ yǎnjīng
qiānzhe wǒ de shǒu děng tiānmíng
gàosù wǒ zhè jiùshì àiqíng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s